הנהלת אגודת קרב מגע ישראלי

איימי שדה אור מייסד השיטה - קרב מגע ישראלי    

 בעלי התפקידים באגודה לקרב מגע ישראלי + הוועדות

  הנהלה:
   יושב ראש האגודה וראש השיטה - מר חיים גדעון
   סגן נשיא - אלדמה צירנסקי
   מנכ"ל - יואב קריין

  חברי הנהלה: סטיב משה, רון שירן, ציון קדוש, ערן בוארון, איציק כהן

  ועדה מקצועית: יושב ראש האגודה וראש השיטה - מר חיים גדעון

  חברי ועדה מקצועית:  יואב קריין , ערן בוארון , איציק כהן , יגאל ארביב,
  פרנקו ברבון, סטיב משה, נועם גדעון 

  ועדת דרגות: יושב ראש האגודה וראש השיטה - מר חיים גדעון

  חברי ועדת דרגות: יואב קריין , ערן בוארון , איציק כהן , יגאל ארביב,
  פרנקו ברבון, סטיב משה, נועם גדעון

  יעוץ משפטי:  עו"ד שי גרוס טלפון: 972-9-8635555 ובמייל -  shai@gross-law.co.il

  הנהלת חשבונות: אילן לוי

  ועדת ביקורת: יגאל ארביב , דניאל דומרובסקי

   אספה כללית : הגוף העליון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llamar barato
Site Visitors
Powered By WEBSITE4U בניית אתרים ע"י